Wat?
Twaalf avonden ontdekkende bijbelstudie en toerusting met het oog op bijbelstudievaardigheden. De helft van een cursusavond wordt besteed aan gezamenlijke bijbelstudie over een gedeelte uit Handelingen. Aan het eind van het jaar is zo het hele boek doorlopen.
De andere helft staat in het teken van toerusting met het oog op bijbelstudie, bijvoorbeeld over de achtergronden van het boek Handelingen, de plaats die de verwijzingen naar David hierin innemen, of uitleg over ontdekkende bijbelstu-die.

Voor wie?
Artios Avondschool is geschikt voor christenen die zich willen verdie-pen in de Bijbel en die zich het ontdekkend bijbellezen eigen willen maken.

Wanneer en waar?

Prijs?