Artios biedt een afwisselend programma in verschillende modules.

Deeltijd bijbelschool

De docenten dragen vanuit hun specifieke deskundigheid kennis en inzicht over aan de studenten. Dat kan middels een monoloog, maar zeker ook door vragen te stellen en met de deelnemers in gesprek te gaan. Kennisoverdracht door docenten is niet het belangrijkste. Studenten en docenten ontdekken samen door intensieve bijbelstudie de boodschap van Oude en Nieuwe Testament en de relevantie ervan voor het eigen leven. De studenten worden daarbij uitgedaagd om zich in dit ontdekkingsproces actief op te stellen. Artios beoogt de deelnemers tot zelfstandig bijbelonderzoek te stimuleren, ook los van de lesmodules.

Studiebelasting

Naast het bijwonen van de cursusavonden is het vaak handig om even in te lezen voor de volgende avond. Veel tijd hoeft dat niet te kosten. Eén of twee korte leesteksten doornemen is meestal voldoende. Maar er is meer mogelijk voor wie dat wil. Er worden elke keer allerlei facultatieve voorbereidings- en verwerkingsopdrachten aangeboden die stimuleren tot verdere studie. Naast de hand-outs voor de cursusavonden zijn er verschillende bijlagen beschikbaar, vaak leesteksten, die op de avonden zelf niet besproken worden, maar waar de deelnemers thuis mee aan de slag kunnen.

De hand-outs worden elke avond uitgedeeld.

Vorming en toerusting

Het doel is persoonlijke vorming vanuit de Bijbel. Niet alleen wordt er per module intensief een Bijbelboek bestudeerd tot opbouw van het persoonlijk geloof, ook krijgen de deelnemers meer zicht op de achtergronden van de Bijbel en op de manier waarop het Woord van God gelezen wil worden (hermeneutiek). Verder is er aandacht voor bijbelstudievaardigheden: hoe kun je het bestuderen van een Bijbeltekst het beste aanpakken?

Artios is dan ook prima geschikt voor kringleiders. Ze verdiepen zich in een Bijbelboek dat ze tegelijkertijd of naderhand ook kunnen behandelen met de kring.
 

Ontdekkend bijbellezen

De wijze van Bijbellezen die wordt toegepast wordt ontdekkende of inductieve Bijbelstudie genoemd. Dat wil zeggen dat er op drie manieren naar de tekst gekeken wordt: wat staat er? wat betekent dat? en: hoe beïnvloedt dat mijn leven?

Deze drie aandachtsvelden worden meestal aangeduid met de termen observatie, interpretatie en toepassing. Andere benamingen zijn: verkennen, verklaren, verwerken; of: lezen, luisteren, leren; enzovoort.

Observatie       = nauwkeurig lezen om te zien wat er precies staat (informatie)

Interpretatie   = nadenken over de betekenis, de boodschap van de tekst (boodschap)

Toepassing       = proberen lijnen te trekken van de tekst naar het eigen leven (relevantie)

Voor meer informatie, lees Age Romkes, Ontdekkend Bijbellezen, Heerenveen 2013. ISBN 978-90-6353-663-3.

Visie op de Bijbel

Deze manier van Bijbellezen gaat uit van

-  het geloof in de relevantie van de Bijbelse boodschap voor iedereen

-  het vertrouwen dat de Bijbel zonder veel voorkennis door iedereen gelezen en in essentie begrepen kan worden

-  een reformatorisch-evangelische visie op de Bijbel als betrouwbaar Woord van God.