Artios betekent ‘goed toegerust’.

Artios heeft als doel het stimuleren van ontdekkende,

begrijpende en relevante bijbelstudie.

  Artios Bijbelschool

 

 

Artios bijbelschool verschilt van de meeste andere bijbelscholen:

ü De nadruk ligt niet zozeer op kennisoverdracht door de docenten, als wel op van elkaar leren en het verder ontwikkelen van je eigen bijbelleesvaardigheden. Uiteraard zijn alle docenten deskundig; ze zijn theologisch geschoold op minimaal HBO-niveau.

ü Het gaat niet in de eerste plaats om informatie óver de Bijbel, maar om het beter leren lezen, begrijpen en toepassen ervan. Bij de meeste modules staat er één bijbelboek centraal.

Kijk bij sprekers voor mogelijke docenten. Per avond zijn in de regel twee docenten aanwezig. In overleg kunt u ook zelf een tweede docent vragen. Geďnteresseerd? Mail dan naar info[at]artios.nl.

Seizoen 2018/19

 

‘De Bijbel voor iedereen’

 

ü WERKENDAM
Twaalf woensdagavonden in de Biesboschkerk
Richter 91
4251 DR Werkendam

Meer informatie vind je hier.

 

ü EDE
Negen donderdagavonden in
De Wissel
Bettekamp 99
6712 EJ Ede

Meer informatie vind je hier.

 

Voor iedereen die al wel enigszins vertrouwd is met de Bijbel maar er graag beter in thuis wil raken.

 

De kosten bedragen € 125 voor een avond van 19:30 tot 22:00, plus reiskosten. Daarbij dient u zelf voor een geschikte ruimte en koffie en thee en dergelijke te zorgen. Voor een laptop en een beamer kan kosteloos worden gezorgd. Afwijkende tijden en prijzen zijn bespreekbaar.

 

Beschikbare cursussen:

12 avonden

Matteüs

Johannes

Handelingen

Romeinen

Hebreeën

Openbaring

 

 

8 avonden

1 Samuel

Hosea

Efeze

 

 

2-4 avonden

Ontdekkend bijbellezen

Het leiden van een bijbelgespreksgroep

Een cursus op zaterdag kan ook.

Het aantal avonden kan variëren. Andere bijbelboeken of onderwerpen op het gebied van bijbelstudie zijn bespreekbaar.

 

Toerusting op maat

Behalve de bestaande modules van Artios Bijbelschool kan Artios Netwerk ook toerusting op maat leveren, met name op het terrein van bijbellezen en bijbelkringwerk. Te denken is aan een introductiecursus Ontdekkend Bijbellezen, aan kringleiderstraining, aan bijbelstudieconferenties, of aan een introductiecursus bij de boeken van het Oude en/of Nieuwe Testament. Verschillende gekwalificeerde docenten zijn beschikbaar.