Artios betekent ‘goed toegerust’.

Artios heeft als doel het stimuleren van ontdekkende,

begrijpende en relevante bijbelstudie.

 

 

 

 

Cursus Bijbel en Kring in Ede   

 

 

 

Inleiding

De cursus Bijbel en Kring is een interactieve cursus voor iedereen die het verlangen heeft om op een verantwoorde wijze meer uit een bijbeltekst en een kringgesprek te halen.

 

Cursusinhoud

Avond 1

Op de eerste avond maak je kennis met de beproefde methode van Ontdekkend Bijbellezen. Je leert bij het benaderen van een bijbeltekst gebruikt te maken van de stappen:

1.       Observeren (nauwkeurig lezen)

2.       Interpreteren (verantwoord uitleggen)

3.       Toepassen (integreren in je eigen leven)

Hierdoor leer je meer oog te krijgen voor het doel van de schrijver en de context waarin hij schreef.

 

Avond 2

Op de tweede avond gaan we de methode van Ontdekkend Bijbellezen toepassen op kringniveau. Je leert hoe je een kringavond stap voor stap kunt voorbereiden. En hoe je leiding kunt geven aan het kringgesprek door vragen te stellen.

 

Avond 3

Op de laatste avond houden we een paar proefkringen om te ervaren hoe het werkt in de praktijk. We sluiten af met een aantal praktische tips.

 

AANMELDEN

 

index_image010

Wat? Drie cursusavonden over het lezen van de Bijbel en het leiden van een bijbelgesprekskringring

Wanneer: Woensdagavond 13, 20 en 27 juni

Tijd: Inloop vanaf 19:00 u, aanvang 19:30 u

Waar: In een bovenzaal van De Wissel, Bettekamp 99 te Ede

Prijs: €27,50 p.p.

Door wie? De cursus gaat uit van Artios Bijbelschool

Cursusleiders: Gerco van Breemen, Sandra Kooij- van Roekel en Age Romkes

 

Betaling

Het cursusgeld bedraagt €27,50 p.p. voor drie avonden. Gelieve dit bedrag vóór 13 juni over te maken op rekeningnummer NL35 SNSB 0915 8694 54, t.n.v. G. van Breemen, o.v.v. cursus Artios juni 2018.

Indien je onder een andere naam het bedrag overmaakt dan waarmee je bent ingeschreven, graag ook je eigen naam vermelden.   

 

Inschrijven

Ben je geïnteresseerd geraakt en wil je je graag inschrijven? 

Dat kan door even een mail te sturen naar cursus@artios.nl

Graag in de mail de volgende gegevens vermelden:

ü  Voor- en achternaam

ü  Kerkgenootschap en naam van de gemeente waar je lid van bent  (niet verplicht).

ü  Korte motivatie en verwachting van de cursus (niet verplicht).

Na het versturen van je inschrijving ontvangt je van ons zo spoedig mogelijk een bevestiging.