Artios betekent ‘goed toegerust’.

Artios heeft als doel het stimuleren van ontdekkende,

begrijpende en relevante bijbelstudie.

 

 

 

 

LEES INSPIRERENDE BOEKEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haal meer uit de Bijbel

De Bijbel beter begrijpen is niet alleen weggelegd voor de enkeling, de begaafden en de geleerden. Met haal meer uit de bijbel ontsluit Gordon Fee de tekst van de bijbel voor gewone mensen.

De Bijbel is toegankelijk; want ze is bedoeld om gelezen en begrepen te worden door iedereen, zowel de gewone lezer als de bijbelschoolstudent. Een aantal essentiële inzichten in de Bijbel kan veel misvattingen ophelderen en je besef van de betekenis en toepassing van de Bijbel voor het leven in de eenentwintigste eeuw vergroten. 

In duidelijke, eenvoudige taal, helpt het je om de verschillende gedeelten in de Bijbel juist te verstaan – hun betekenis voor de lezers van toen en wat dat inhoudt voor ons vandaag – zodat je de ongelooflijke waarde van Gods Woord kunt ontdekken.

 

Download hier een hoofdstuk uit Haal meer uit de Bijbel.

 

‘Fee en Stuart leggen op een begrijpelijke manier uit wat de belangrijkste principes zijn in de Bijbeluitleg. Ze zijn ook zo eerlijk om toe te geven dat andere uitleggers soms afwijkende keuzes maken. Dat kan ik mij vooral goed voorstellen bij de toekomstverwachting en de positie van Israël daarin, maar in alle gevallen is het lezen van de overwegingen van deze auteurs zinvol.’

(Dr. Mart-Jan Paul)

 

 

Haal meer uit de Bijbel

(ISBN 978-90-5811-174-6)

is uitgegeven door Highway Media

en overal verkrijgbaar voor € 19,95

 

 

 

 

 

DOWNLOAD GRATIS BIJBELSTUDIEMATERIAAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AAN DE SLAG MET ONTDEKKEND BIJBELLEZEN

 

 

 

 

 

Zet je gaven in voor het stimuleren van ontdekkend bijbellezen.

Bijvoorbeeld als webmaster, spreker of schrijver (minimaal hbo-theologie),PR-medewerker of organisator van cursussen en dergelijke.

Mail naar info[at]artios.nl.