Artios betekent ‘goed toegerust’.

Artios heeft als doel het stimuleren van ontdekkende,

begrijpende en relevante bijbelstudie.

 

 

 

 

LEES INSPIRERENDE BOEKEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leestips

Apocriefen en pseudepigrafen: Sam Janse, De apocriefen. Inleiding op de deuterocanonieke boeken. Pieter Oussoren, Renate Dekker, Buiten de vesting. Deuterocanonieken en apocriefen.

Apostolische vaders: A.F.J. Klijn, Apostolische vaders 1 en 2.

Bijbelse geschiedenis (OT): Iain Provan, V. Philips Long, Tremper Longman III, A Biblical History of Israel. Andrew E. Steinmann, From Abraham to Paul: A Biblical Chronology. Land, J.G. van der, Van Abraham tot David. Idem, Van David tot Zedekia.

Commentaren OT: Serie De Brug.

Gnostiek: Riemer Roukema, Gnosis en geloof in het vroege christendom. Een inleiding tot de gnostiek. Idem, Jezus, de gnosis en het dogma.

Paulus: Tom Wright, Paulus van Tarsus. Een kennismaking met zijn theologie.

Qumran: Matthijs de Jong, Jaap van Dorp (red.), Qumran en de Bijbel.

Relevantie OT: Pieter J. Lalleman, Van blijvend belang.

Septuagint: Chr. Fahner, Het Oude Testament van de jonge kerk. Over ontstaan, aard en betekenis van de Septuagint.

 

Deze literatuursuggesties vormen maar een kleine greep uit een enorm aanbod. De lijst is niet bedoeld als een overzicht van beschikbaar materiaal, maar als stimulans voor verdere studie.

 

 

Klik hier voor de literatuurtips uit

De Bijbel voor iedereen

 

Literatuurtips kun je doorgeven

aan info[at]artios.nl

(plaatsing onder voorbehoud)

 

 

 

 

 

DOWNLOAD GRATIS BIJBELSTUDIEMATERIAAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AAN DE SLAG MET ONTDEKKEND BIJBELLEZEN

 

 

 

 

 

Zet je gaven in voor het stimuleren van ontdekkend bijbellezen.

Bijvoorbeeld als webmaster, spreker of schrijver (minimaal hbo-theologie),PR-medewerker of organisator van cursussen en dergelijke.

Mail naar info[at]artios.nl.