Artios betekent ‘goed toegerust’.

Artios heeft als doel het stimuleren van ontdekkende,

begrijpende en relevante bijbelstudie.

 

 

 

 

 

 

 

Literatuurtips uit De Bijbel voor iedereen

 

 

 

 

 

 

Deel I: De Bijbel

 

Pat en David Alexander (red.), Handboek bij de Bijbel. Kampen: Kok, 2002 (3e herziene druk).

John A. Beck, The Baker Book of Bible charts, maps and time lines. Grand Rapids, Michigan: Baker Books, 2016.

Gijs van den Brink, Op betrouwbare grond. Over ontstaan en gezag van het Nieuwe Testament. Heerenveen: Barnabas, 1999.

Dr. Jakob van Bruggen, Het kompas van het christendom. Ontstaan en betekenis van een omstreden bijbel. Kampen: Kok, 2002.

John Drane (red.), Nieuwe encyclopedie van de Bijbel. Kampen: Kok, 2004.

Jan Fokkelman en Wim Weren, De Bijbel literair. Opbouw en gedachtegang van de bijbelse geschriften en hun onderlinge relaties. Zoetermeer: Meinema, 2003.

Reinier Sonneveld, De bijbel. Waarom zou  je die lezen? Amsterdam: Buijten en Schipperheijn, 2010.

www.debijbel.nl.

Deel II: Oude Testament

 

The Bible Speaks Today:

-    Derek Kidner, De boodschap van Hosea. Hoenderloo: Novapres, 2002.

-    David Prior, De boodschap van Joël, Micha, Habakuk. Hoenderloo: Novapres, 2014.

-    Berry Webb, De boodschap van Jesaja. Hoenderloo: Novapres, 2003.

Exploring the Old Testament:

-    Gordon J. Wenham, Exploring the Old Testament. A Guide to the Pentateuch. Downers Grove, IL: IVP Academic, 2016.

-    Philip Satterthwaite & J. Gordon McConvilleExploring the Old Testament. A Guide to the Historical Books. Downers Grove, IL: IVP Academic, 2016.

-    Ernest C. Lucas, Exploring the Old Testament. A Guide to the Psalms & Wisdom Literature. Downers Grove, IL: IVP Academic, 2016.

-    J. Gordon McConville, Exploring the Old Testament. A Guide to the Prophets. Downers Grove, IL: IVP Academic, 2016.

Bill T. Arnold en Bryan E. Beyer, In ontmoeting met het Oude Testament. Heerenveen: Groen, 2008.

Raymond D. Dillard en Tremper Longman III, Inleiding op het Oude Testament. Heerenveen: Groen, 2003.

Wiliam Sanford Lasor, David Allan Hubbard, Frederic William Bush, Old Testament Survey. The Message, Form, and Background of the Old Testament. Grand Rapids: William B. Eerdsmans, 1996.

www.artios.nl.

www.otgateway.com.

Deel III: Nieuwe Testament

 

Dr. Jakob van Bruggen (red.), Commentaar op het Nieuwe Testament, Derde serie. Kampen: Kok

The Bible Speaks Today:

-    John Stott, De boodschap van de Bergrede. Hoenderloo: Novapres, 2003.

-    John Stott, De boodschap van Romeinen. Hoenderloo: Novapres, 2009.

Walter A. Elwell en Robert W. Yargrough, In ontmoeting met het Nieuwe Testament. Een historisch en theologisch overzicht. Heerenveen: Groen, 2000.

Drs. W. Dekker, drs. C.B. Stam en drs. L. Wüllschleger, Context. Achtergrondinformatie over de bijbelboeken van het Nieuwe Testament. Utrecht: De Banier, 1996.

Exploring the New Testament:

-    David Wenham en Steve Walton, Exploring the New Testament. A Guide tot he Gospels & Acts. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2011 (second edition).

-    I. Howard Marshall, Stephen Travis en Ian Paul, Exploring the New Testament. A Guide tot he Letters & Revelation. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2011 (second edition).

www.artios.nl.

www.ntgateway.com.

Deel IV: Bijbellezen praktijk

 

Bijbelstudieserie Luisterend Leven. Zoetermeer: Boekencentrum.

Barry J. Beitzel , De Grote Bijbelatlas. Heerenveen: Groen, 2015.

John Boekhout, Verantwoord bijbelgebruik. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn, 2012 (4e herziene druk).

Tim Dowley, De bijbel in kaart. Heerenveen: Groen, 2003.

Gordon D. Fee en Douglas Stuart, Haal meer uit de Bijbel. Harderwijk: Highway Media, 2015.

Dr. A. Noordegraaf e.a. (red.), Woordenboek voor bijbellezers. Zoetermeer: Boekencentrum, 2005.

Age Romkes, Ontdekkend bijbellezen. Heerenveen: Medema, 2013.

John Stott, De Bijbel (be)grijpen. Hoenderloo: Novapres, 2010.

Niek Tramper, Het Woord in ons Midden. Handreiking voor het luisterende leven. Zoetermeer: Boekencentrum, 2005.

www.studiebijbel.nl

www.artios.nl