Artios betekent 'goed toegerust'.

Artios heeft als doel het stimuleren van ontdekkende, begrijpende en relevante bijbelstudie.

Artios verschilt van de meeste andere bijbelscholen: De nadruk ligt niet zozeer op kennisoverdracht door de docenten, als wel op van elkaar leren en het verder ontwikkelen van je eigen bijbelleesvaardigheden.

Uiteraard zijn alle docenten deskundig; ze zijn theologisch geschoold op minimaal Hbo-niveau.

Het gaat niet in de eerste plaats om informatie óver de Bijbel, maar om het beter leren lezen, begrijpen en toepassen ervan. Bij de meeste modules staat er één bijbelboek centraal.

Kijk bij docenten voor mogelijkheden. Per avond zijn in de regel twee docenten aanwezig. In overleg kunt u ook zelf een tweede docent vragen. Geïnteresseerd? Mail dan naar

Toerusting op maat
Behalve de bestaande modules van Artios kan Artios ook toerusting op maat leveren, met name op het terrein van bijbellezen en bijbelkringwerk. Te denken is aan een introductiecursus Ontdekkend Bijbellezen, aan kringleiderstraining, aan bijbelstudieconferenties, of aan een introductiecursus bij de boeken van het Oude en/of Nieuwe Testament.Verschillende gekwalificeerde docenten zijn beschikbaar.