sprekers image010Metta Wierenga (MA) studeerde theologie in Ede en Leuven. Na jarenlang lesgegeven te hebben bij Agapè, werkt zij sinds 2010 als docent Nieuwtestamentische vakken, Hermeneutiek en exegese bij het Evangelisch College.

Verder verzorgt zij graag studie-avonden waarin één heel bijbelboek behandeld wordt, zodat de relevantie, grote lijnen en de thematiek van dit boek naar voren komen.